تماس با ما
آدرس : بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایی
کد پستی : 7931186478
صندوق پستی : 4634-79145
تلفن : 10-33592201 076
روابط عمومی : 33592220 076
سامانه پیام کوتاه : 30005200
فکس : 33592211 076
ایمیل : info@pgsez.ir
در راستای احترام به حقوق کاربران عزیز, شرایط ارتباط مستقیم با کارشناسان, توسط فرم تماس با ما فراهم گردیده است.